Fyll ut alle felter merket med rødt, disse er påkrevet. NMCC vil ikke selge eller på noen måte overdra medlemsregisteret til en 3. part.
Medlems-kontigenten er pt 300,00 for vanlig medlem og 50,00 for familie-medlem.

Medlem

Dersom Familiemedlem så finner vi hovedmedlemmet ut fra adressen din. Familie-medlem fordrer samme husstand / adresse som et hovedmedlem. Hvis familiemedlemmet er under 18 år så skal ikke fødselsdato fylles ut.

Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.